Vi är Barnens Tankesmedja!

Vad är Barnens Tankesmedja? Det hörs ju på namnet! Det är barn som träffas och tänker om mänskliga rättigheter och smider planer som kan förändra världen. Barn som ställer kluriga frågor till politiker och som kräver raka svar. På så sätt peppas politikerna att göra mer för att försvara de mänskliga rättigheterna.

En rapport om

Barnsligt viktiga frågor

Den här rapporten bygger på en sammanställning av alla de frågor som barn ställt genom Barnens Tankesmedja och de svar som politikerna gett.

Dessutom har frågorna och svaren kompletterats med bakgrundstexter, svarsanalyser och övningar, allt för att ge lärare och ledare eller intresserade föräldrar ett bra underlag att prata med barn om viktiga frågor som: “Vad är jämställdhet?”, “Varför blir det krig?” samt “Vad är mänskliga rättigheter och yttrandefrihet?”.

Temana för dessa frågor baseras på de ämnen som flest barn skrev sina frågor om.

Barnens Tankesmedja förklarar

Workshops!

I arbetet med Barnens tankesmedja har vi ordnat workshops med hundratals barn över hela landet. Vi har pratat om mänskliga rättigheter och hur vi har det i Sverige jämfört med hur människor har det i andra länder. Barnen har dessutom genom berättelser lärt känna verkliga personer som kämpar för mänskliga rättigheter.

Hittills har vi ordnat runt 25 tankesmedjor där barnen fått fundera kring mänskliga rättigheter utifrån ett pyssel- och metodmaterial som vi tagit fram. Tankesmedjorna är fortfarande igång och det går utmärkt att skicka in ännu fler förslag på frågor.

Genom chansen att ställa frågor till makthavare har barnen fått en konkret möjlighet att vara delaktiga i samhället och valet trots att de ännu inte får rösta.

LADDA NER METODKIT  LADDA NER PYSSELKIT