Att ta barns frågor på allvar

Under våren 2018 lanserade Diakonia Barnens Tankesmedja – en politiskt obunden arena där barn kunnat diskutera frågor som rör Mänskliga Rättigheter och Demokrati. 

JAG VILL VETA MER!

Kluriga och kloka frågor

Jämställdhet

Jämställdhet var det mest förekommande temat bland barnens frågor – var femte fråga berörde just detta ämne.

Läs mer

Krig & konflikt

Frågorna kring Krig och konflikt är många – både kring vad som orsakar krig och vad vi i Sverige kan gör för att bidra till fred.

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Barnen ställer mycket frågor om varför man inte får säga vad man vill i alla länder och hur vi behandlar varandra både i vardagen och i lagstiftning.

Läs mer

En rapport om

Barnsligt viktiga frågor

Den här rapporten bygger på en sammanställning av alla de frågor som barn ställt genom Barnens Tankesmedja och de svar som politikerna gett.

Dessutom har frågorna och svaren kompletterats med bakgrundstexter, svarsanalyser och övningar, allt för att ge lärare och ledare eller intresserade föräldrar ett bra underlag att prata med barn om viktiga frågor som: “Vad är jämställdhet?”, “Varför blir det krig?” samt “Vad är mänskliga rättigheter och yttrandefrihet?”.

Temana för dessa frågor baseras på de ämnen som flest barn skrev sina frågor om.